Дистанційна робота ДНЗ №29 під час карантинних заходів:

Дистанційну роботу в ДНЗ №29 організовано, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (із змінами), наказом МОН від 16.03.2020 за № 406 «Про організаційні заходи для запобігання поширенню коронавірусу СОVID-19», керівникам закладів дошкільної освіти необхідно було видати накази про встановлення режиму роботи працівників закладу (як педагогічних, так і непедагогічних), встановивши заходи з виконання працівниками освітньо-педагогічної, методичної та іншої роботи, що відповідає професійним обов'язкам працівників, визначити особливості провадження освітнього процесу та збереження систем життєзабезпечення (охоронного режиму), листа Міністерства освіти і науки України 1/9-236 від 23.04.2020.
У зв'язку з епідеміологічною ситуацією, що склалася в Україні, з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (СОVID-19) всім учасникам освітнього процесу необхідно дотримуватися протиепідеміологічних вимог і рекомендацій Міністерства освіти і науки України щодо особливостей організації освітнього процесу в закладах освіти під час карантину.
В межах робочого часу працівники закладу мають виконувати свої професійні обов'язки, організовувати та проводити, за розпорядженням керівника, освітній процес, складати або корегувати плани професійного розвитку та самоосвіти, розробляти конспекти занять, відповідно до освітньої програми тощо.
Так, у ДНЗ №29, педагогічними працівниками, що працюють дистанційно, складено індивідуальні плани роботи, відповідно до яких проводиться освітня діяльність. Зокрема, педагогами проводяться відео та онлайн заняття, консультації батьків, обмін досвідом, самоосвіта.

Завдання ДНЗ №29 на 2019 – 2020 н.р.

1. Продовжити навчально – виховну та корекційно – розвиткову роботу з дітьми, які мають порушення мовлення, над удосконаленням мовно – мовленнєвої компетенції та культури українського мовлення як основи формування національно – патріотичних почуттів, поєднання традицій та інновацій у організації мовленнєвої роботи з дошкільниками.

2. Активізувати творчий потенціал педагогів, рівень їх інноваційної та методичної культури для формування життєвої компетентності дошкільників відповідно до вимог Державного стандарту дошкільної освіти та вирішенні завдань морального виховання.

3.Спрямувати діяльність методичної служби на творчу реалізацію професійної діяльності педагогів та питань самоосвіти.

4. Сприяти інтеграції родинного і дошкільного виховання у формуванні в дошкільників та їхніх батьків моделей поведінки, співзвучних з цінностями сталого розвитку.

Основні напрямки роботи:

- мовно-інтелектуальний розвиток дітей з порушеннями мовлення;

- розвиток художньо-мовленнєвої компетенції засобами театралізованого мистецтва;

- забезпечення охорони життєдіяльності дітей, їх фізичного та психічного здоров’я;

- формування у дітей національної свідомості, любові до України та її народу;

- робота з дітьми за інноваційними педагогічними технологіями, в тому числі "сендплей" та ляльки - моральні путівники

Пріоритетні завдання на 2018 - 2019 н.р.

- Продовжити навчально – виховну та корекційно – розвиткову роботу з дітьми, які мають порушення мовлення, над удосконаленням мовно – мовленнєвої компетенції та культури українського мовлення як основи формування національно – патріотичних почуттів, поєднання традицій та інновацій у організації мовленнєвої роботи з дошкільниками

- Активізувати творчий потенціал педагогів для забезпечення активної позиції дитини в здобутті знань, постійного розвитку в притаманних їй видах діяльності: ігровій, пізнавальній, практично-творчій

- Сприяти інтеграції родинного і дошкільного виховання у формуванні базових моральних якостей особистості, звичок та моделей поведінки, що відповідають сталому розвитку

Кiлькiсть переглядiв: 308