Звітування керівника ДНЗ

23 травня 2018 року відбулося звітування завідуючої дошкільного навчального закладу (дитячий садок) спеціального типу №29 "Ластівка" Єрмоленко Лілії Олександрівни перед педагогічним колективом та громадськістю. Метою звітування було: подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.

Завдання звітування:

1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління спеціального ДНЗ (дитячий садок) спеціального типу №29 "Ластівка" Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.

Порядок денний:

Вибори голови та секретаря зборів.

Вибір лічильної комісії

Звіт завідувача Єрмоленко Л.О.

Обговорення звіту (виступи батьків, членів колективу та громадськості).

Таємне голосування.

У своєму звіті Лілія Олександрівна розкрила всі напрямки роботи, дала аналіз виконаної роботи, розповіла про досягнуті результати, а також про педагогічні та творчі здобутки. Наголосивши при цьому на високий професіоналізм всього колективу.

В обговорені звіту взяли участь працівники дитячого садка та батьки вихованців, які в свою чергу високо оцінили роботу спеціального ДНЗ (дитячий садок)спеціального типу №29 "Ластівка" та керівника Єрмоленко Л.О., зокрема.

Рішення загальних зборів

1. Прийняти до уваги звітну інформацію.

2. За підсумками голосування педагогічний колектив, батьківська громадськість визначає роботу завідувача спеціального ДНЗ відмінною.

3. Продовжити спільну роботу адміністрації ДНЗ, батьківського комітету та громадськості по покращенню умов для всебічного розвитку дітей дошкільного віку та модернізації бази закладу.

***

Відповідно до рішення Черкаської міської ради «Про міський бюджет на 2017 рік» на утримання дошкільного навчального закладу № 29 «Ластівка» на 2017 рік виділено 18 000 грн., що складає 200 грн. на одну дитину на рік.

Для створення оптимальних умов перебування дітей в дошкільному закладі матерільно-технічна база постійно удосконалюється і модернізується, а саме :

у 2017н.р. за рахунок бюджетних коштів Черкаської міської ради відбувся капітальний ремонт харчоблоку та прилеглих приміщень (овочесховище, комори, побутове приміщення, кабінет завгоспу), група №5 - кімната гігієни та спальня, маршові сходи (два крила), переходи, коридори, ізолятор медичного кабінету, пральня з прилеглими приміщеннями (цех для прасування, цех для сушки білизни), тепловий пункт (заміна заглушок та вентилів) на суму 900 тис. грн.

З метою впорядкування фінансово-господарської діяльності загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів міста згідно розпорядження міського головивід 05.02.2016р. №11-р «Про впорядкування фінансово-господарської діяльності загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів міста», департаментом освіти та гуманітарної політики виданий наказ від 09.02.2016 №60, яким забороняється збір коштів з батьків учнів загальноосвітніх та вихованців дошкільних навчальних закладів, наказу №90 від 15.09.2017 р. по ДНЗ №29 « Про заборону збору коштів учасниками навчально-виховного процесу в ДНЗ №29»

Зі скаргами та зауваженнями звертатися до завідувача ДНЗ № 29 «Ластівка», також працює ГАРЯЧА ЛІНІЯ департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради тел. (0472) 56-60-88

З повагою адміністрація
Фінансовий звіт про використання коштів загального фонду згідно
кошторисних призначень на 2017 рік по
дошкільному навчальному закладу №29 "Ластівка"
Показники КЕКВ профінансовано та використано за 9-ть місяців профінансовано та використано за жовтень профінансовано та використано за 10-ть місяців
1 2
Видатки та надання кредитів - усього X
у тому числі: Поточні видатки 2000 2 573 524,53 300 639,82 2 874 164,35
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 2 137 837,31 248 155,34 2 385 992,65
Оплата праці 2110 2 137 837,31 248 155,34 2 385 992,65
Заробітна плата 2111 1 755 549,73 203 093,76 1 958 643,49
Грошове забезпечення військовослужбовців 2112 0,00
Нарахування на оплату праці 2120 382 287,58 45 061,58 427 349,16
Використання товарів і послуг 2200 435 687,22 52 484,48 488 171,70
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 0,00 8 129,60 8 129,60
Медикаменти та перев'язувальні матеріали 2220 0,00
Продукти харчування 2230 234 730,37 37 208,82 271 939,19
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 8 636,71 593,75 9 230,46
Видатки на відрядження 2250 0,00
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 0,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 191 510,14 6 552,31 198 062,45
Оплата теплопостачання 2271 148 290,33 148 290,33
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 3 629,20 871,99 4 501,19
Оплата електроенергії 2273 39 590,61 5 680,32 45 270,93
Оплата природного газу 2274 0,00
Оплата інших енергоносіїв 2275 0,00
Оплата енергосервісу 2276 0,00
Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення 2280 810,00 0,00 810,00
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 0,00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 810,00 810,00
Обслуговування боргових зобов'язань 2400 0,00
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань 2410 0,00
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань 2420 0,00
Поточні трансферти 2600 0,00
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 0,00
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 0,00
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 0,00
Соціальне забезпечення 2700 0,00
Виплата пенсій і допомоги 2710 0,00
Стипендії 2720 0,00
Інші виплати населенню 2730 0,00
Інші поточні видатки 2800 0,00
Фінансовий звіт про використання коштів , отриманих як плата за послуги спеціального фонду згідно кошторисних призначень на 2017 рік по
дошкільному навчальному закладу №29 "Ластівка"
Показники КЕКВ використано за 9-ть місяців використано за жовтень використано за 10-ть місяців
1 2
Видатки та надання кредитів - усього X
у тому числі: Поточні видатки 2000 0,00 0,00 0,00
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 0,00 0,00 0,00
Оплата праці 2110 0,00 0,00 0,00
Заробітна плата 2111 0,00
Грошове забезпечення військовослужбовців 2112 0,00
Нарахування на оплату праці 2120 0,00
Використання товарів і послуг 2200 0,00 0,00 0,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 0,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали 2220 0,00
Продукти харчування 2230 0,00
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 0,00
Видатки на відрядження 2250 0,00
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 0,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 0,00 0,00 0,00
Оплата теплопостачання 2271 0,00
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 0,00
Оплата електроенергії 2273 0,00
Оплата природного газу 2274 0,00
Оплата інших енергоносіїв 2275 0,00
Оплата енергосервісу 2276 0,00
Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення 2280 0,00 0,00 0,00
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 0,00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 0,00
Обслуговування боргових зобов'язань 2400 0,00
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань 2410 0,00
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань 2420 0,00
Поточні трансферти 2600 0,00
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 0,00
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 0,00
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 0,00
Соціальне забезпечення 2700 0,00
Виплата пенсій і допомоги 2710 0,00
Стипендії 2720 0,00
Інші виплати населенню 2730 0,00
Інші поточні видатки 2800 0,00
Капітальні видатки 3000 0,00 0,00 0,00
Придбання основного капіталу 3100 0,00 0,00 0,00
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 0,00
Фінансовий звіт про надходження та використання благодійних внесків за період з 01.01.2017 по 31.10.2017 року по дошкільному навчальному закладу №29 "Ластівка"
Надій- шло грн. Використано
Сума грн. Предмет закупівлі Постачальник
Залишок на 01.01.2017р. 12,37
Надійшло за січень-жовтень 2017 року
Залишок на 01.11.2017р. 12,37
Фінансовий звіт про надходження та використання благодійної допомоги в натуральній формі 2017 року дошкільному навчальному закладу №29 "Ластівка"
Надійшло грн.
Назва товару, послуги Кількість предметів, послуг Сума допомоги
Надійшло за січень-жовтень 2017 року Інвентар м'який 9862,00
Техніка побутова 4000,00
Доска для прасування 400,00
Водонагрівач 4800,00
Меблі різні 11450,00
Іграшки 2390,00
Товари господарчі 960,00
33862,00
Фінансовий звіт про використання інших коштів спеціального фонду (бюджет розвитку)згідно кошторисних призначень за 2017 рік
дошкільному навчальному закладу №29 "Ластівка"
Показники КЕКВ профінансовано та використано за 9-ть місяців профінансовано та використано за жовтень профінансовано та використано за 10-ть місяців
1 2
Капітальні видатки 3000 356 603,20 0,00 356 603,20
Придбання основного капіталу 3100 356 603,20 0,00 356 603,20
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 0,00
Капітальне будівництво (придбання) 3120 0,00 0,00 0,00
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 0,00
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів 3122 0,00
Капітальний ремонт 3130 0,00 0,00 0,00
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 0,00
Капітальний ремонт інших об'єктів 3132 0,00
Реконструкція та реставрація 3140 356 603,20 0,00 356 603,20
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 0,00
Реконструкція та реставрація інших об'єктів 3142 356 603,20 356 603,20
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури 3143 0,00
Кiлькiсть переглядiв: 69